หน้าหลัก > ประกาศ

วิธีการสมัครรอบ 3 Admission
วิธีการสมัครรอบ 3 Admission ...
2021-05-08 17:48:02
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564สนใจสม ...
2021-04-21 22:09:22
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่ ...
2021-04-21 22:10:21
กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563
***กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563 ...
2021-04-21 21:52:56
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก
- สมัครเรียนออนไลน์คลิก- ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ...
2021-04-21 19:38:56
ประกาศปัจจุบัน