หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ขยายเวลารับสมัครนิติศาสตร์ภาคพิเศษ#ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่30กันยายน2564 สำหรับผู้สนใจต้องการปรับเป ...
2021-09-05 10:22:06
ใบคำร้องต่าง ๆ
- CPG-A01 ใบคำร้องทั่วไป.pdf- CPG-A02 ใบคำร้องลงทะเบียนล่าช้า กรณีพ้นกำหนดในประกาศกิจกรรมวิชาการ.pdf ...
2021-04-20 15:23:20
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ภาคพิเศษ- หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2021-04-21 19:38:48
ประกาศย้อนหลัง