หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา
ข่าวกิจการนักศึกษา

แนวปฏิบัติสำหรับการขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน 50% ตามมาตรการการเยียวยาของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติสำหรับการขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน 50% ตามมาตรการการเยียวยาของมหาวิทยาลัย---------- ...
2021-08-23 10:08:37
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ทักษะการพูดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
วันที่ 14 สิงหาคม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ทักษะการพูดและการสื่อสารที ...
2021-08-16 17:34:44
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จำนวน 25 ทุน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการเมือ ...
2021-08-06 15:34:57
แนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา2564
วันนี้เราขอแนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ----------- ...
2021-08-06 10:36:12
ข่าวย้อนหลัง