หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการเมืองและการปกครองจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่า ...
2021-08-03 15:21:18
อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ แขนงการเมืองและการปกครอง ร่วมประชุมonline เพื่อร่วมกันหาแนวทางการสอน การช่วยเหลือนักศึกษา และจัดสรรทุนการศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19
อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ แขนงการเมืองและการปกครอง ร่วมประชุม online เพื่อร่วมกันหาแนวทางการสอน การช่วยเห ...
2021-08-03 14:36:23
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน astrazeneca ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 28/06/64 ไปจนถึงวันที่ 08/07/64
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน astrazeneca ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมีกำหนดการตั้งแต่วั ...
2021-08-03 07:52:26
ประกาศ!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง Free Enrollment ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง Free Enrollment ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียน ...
2021-07-19 22:11:42
แจ้ง!! ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
แจ้ง!! ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติwww.c ...
2021-07-19 22:08:07
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564วิทยาล ...
2021-07-19 21:41:15
ข่าวย้อนหลัง