หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอนงค์นาฏ ศรีรักภักดี นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 8
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอนงค์นาฏ ศรีรักภักดี นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการป ...
2021-08-06 11:49:57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ทำการสอนรูปแบบออนไลน์ ในรายวิชา MPS5105 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ทำการสอนรูปแบบออนไลน์ ในรายวิชา MPS ...
2021-08-06 11:28:53
ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพงษ์ คงมณี นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 7
ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพงษ์ คงมณี นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่ ...
2021-08-06 10:53:20
ขอแสดงความยินดีกับ นายรังษี ปัดลี นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 5
ขอแสดงความยินดีกับ นายรังษี  ปัดลี  นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองกา ...
2021-08-06 10:53:43
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมาธิกานต์ สังวาลไชยนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 7
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมาธิกานต์  สังวาลไชยนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเม ...
2021-08-06 10:40:12
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน astrazeneca ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 28/06/64 ไปจนถึงวันที่ 08/07/64
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน astrazeneca ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมีกำหนดการตั้งแต่วั ...
2021-08-03 07:52:26
แจ้ง!! ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
แจ้ง!! ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติwww.c ...
2021-07-19 22:08:07
สอนออนไลน์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
สอนออนไลน์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต-วิชาองค์การและการจัดการ เรียนง่าย สนุกสนาน-วิชาสังคมการเมื ...
2021-06-21 22:19:43
ข่าวย้อนหลัง