หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 พ.ค 2564 ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน กรรมการที่ปรึกษาหลัก ร่วมสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ป.เอก
วันที่ 20 พ.ค 2564 ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน กรรมการที่ปรึกษาหลัก ร่วมสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ป.เอก

admin cpg
2021-06-17 10:09:01

วันที่ 20 พ.ค 2564 ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน กรรมการที่ปรึกษาหลัก ร่วมสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ป.เอก อิสวุฒิณ์ อ่อนโพธิ์ชา(ศิษย์เก่า รปม.)และบุปผาชาติ จันทร์หอม สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ป.โท(ศิษย์เก่า รปบ.)