หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี(รอบที่ 4 Direct Admission)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี(รอบที่ 4 Direct Admission)

admin cpg
2021-06-21 21:20:55

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี(รอบที่ 4 Direct Admission)ทั้ง2แขนง แขนงการเมืองการปกครอง และ แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ