หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

admin cpg
2021-06-21 21:45:43

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4 ท่าน ที่มาให้คำแนะนำในการพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้