หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564

admin cpg
2021-06-21 21:50:30

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 ทั้งรายเก่าเลื่อนชั้นปี / รายใหม่ / รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ยืม ได้ที่นี่
รายเก่าเลื่อนชั้นปี https://drive.google.com/.../1IcBcpFkFQpgLmRVI4frLMeMstyU...

รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา https://drive.google.com/.../1YXRYj0T0TeNtWc93tlgFCTpm5EH...

นักศึกษาสามารถยื่นกู้ กยศ. ในระบบ DSL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกองทุน โทร 02-160-1354