หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

admin cpg
2021-06-21 21:55:16

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#คิดจะเรียนต่อปริญญาโทอย่าลืมคิดถึงเรา

#หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต

#เปิดรับสมัครรุ่นที่17

 #วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง