หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายวิชาองค์การและการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต โดย ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
บรรยายวิชาองค์การและการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต โดย ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี

admin cpg
2021-06-21 22:05:59

บรรยายวิชาองค์การและการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต โดย ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี

#คิดจะเรียนต่อปริญญาโทอย่าลืมคิดถึงเรา

#เปิดรับสมัครรุ่นที่17

 #วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง