หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน ร่วมสอบการค้นคว้าอิสระนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง จำนวน 3 ราย
ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน ร่วมสอบการค้นคว้าอิสระนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง จำนวน 3 ราย

admin cpg
2021-07-14 22:15:52

16 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00-16:00 น. ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน ร่วมสอบการค้นคว้าอิสระนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง จำนวน 3 ราย