หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ วิดีโอวิธิการดำเนินงานในระบบ DSL ให้กับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี/รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา สามารถเปิดเข้าชมได้ผ่านทาง YouTube
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ วิดีโอวิธิการดำเนินงานในระบบ DSL ให้กับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี/รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา สามารถเปิดเข้าชมได้ผ่านทาง YouTube

admin cpg
2021-07-19 21:29:22

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์ วิดีโอวิธิการดำเนินงานในระบบ DSL

ให้กับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี/รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา

สามารถเปิดเข้าชมได้ผ่านทาง YouTube บน Link ด้านล่างนี้ค่ะ

----------------------------------

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE

----------------------------------

การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP2 กระบวนการยื่นคำขอกู้ยืม

แนบเอกสารและยืนยันข้อมูล

https://www.youtube.com/watch?v=fIue7Noed-c