หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์

admin cpg
2021-07-19 21:36:05

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์