หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้ง!! ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
แจ้ง!! ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

admin cpg
2021-07-19 22:08:07

แจ้ง!! ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

www.cpg.ssru.ac.th/page/regis1-2564n

ภาคพิเศษ :

www.cpg.ssru.ac.th/page/regis1-2564s

----------------------------------------------------

- รหัส 57-61 ลงทะเบียน 25 มิ.ย. (09.30 น.) - 29 ก.ค. 2564

- รหัส 62 ลงทะเบียน 28 มิ.ย. (09.00 น.) - 29 ก.ค. 2564

- รหัส 63 ลงทะเบียน 30 มิ.ย. (09.00 น.) - 29 ก.ค. 2564

- รหัส 64 ลงทะเบียน 2 ก.ค. (09.00 น.) - 29 ก.ค. 2564

รหัส 64 แจ้งตารางวันที่ 30 มิ.ย. 2564

 ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ reg.ssru.ac.th