หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง Free Enrollment ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง Free Enrollment ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

admin cpg
2021-07-19 22:11:42

ประกาศ!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง Free Enrollment ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564