หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > กิจกรรมให้บริการนำชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล (แบบออนไลน์)
กิจกรรมให้บริการนำชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล (แบบออนไลน์)

admin cpg
2021-04-19 14:50:22

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการนำชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล (แบบออนไลน์) ผ่านวิดีโอคลิป "สวนสุนันทาในอดีต" และร่วมตอบคำถาม

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSegDyZfrKnnGe.../viewform

http://www.culture.ssru.ac.th/event/view/event454?fbclid=IwAR0TfosTR6zfgpOhN5NYlAgAnr_TBGKQS_EifrDceIetqMi41NhL7RO9QYA