หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > บริการฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ VPN
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ VPN

admin cpg
2021-04-19 14:54:31

บริการฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ VPN https://vpn.ssru.ac.th

บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : SSRU Library

E-mail : library@ssru.ac.th