หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ
ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ

admin cpg
2021-05-20 11:36:52

#ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) จำนวน 200 ที่นั่ง
รอบวันที่ 15, 16 ,17 และ 22 , 23 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-62 ในรูปแบบ Online Conference

#ลงทะเบียนได้ที่ : http://www.ilpc.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/

#การชำระค่าลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ
สามารถชำระค่าลงทะเบียนอบรมและส่งหลักฐานยืนยันการอบรม
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564
โดยวิธีการโอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร หรือ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร
#ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี : 074-778-402-3
ชื่อบัญชี : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พร้อมส่งหลักฐานการโอนมายังลิงค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeDmr5SsFj7m0.../viewform
**(ใช้ Gmail หรือ E-mail ของมหาวิทยาลัย)