หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin cpg
2021-05-08 17:11:22

????ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563
เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19
มีผลกระทบกับนักศึกษาหลายท่าน
ทางงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาในการเดินทางมาชำระส่วนต่างที่มหาวิทยาลัย
ให้นักศึกษาดำเนินการเข้า Line Official Account stdl.ssru-new โดยการ Scan Qr Code และปฏิบัติตามคำแนะนำ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ในขั้นตอนต่อไปค่ะ