หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2564
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2564

admin cpg
2021-05-08 17:16:48
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM 

--ณาฐวดี พุทธวงค์ รายงาน

#SSRU

เว็บไซต์วิทยาลัย https://cpg.ssru.ac.th/

เว็บไซต์ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ http://www.elfit.ssru.ac.th/witthaya_me/