หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการธนาคารหน่วยกิต Credit Bank
โครงการธนาคารหน่วยกิต Credit Bank

admin cpg
2021-05-20 11:52:07

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการธนาคารหน่วยกิต Credit Bank สำหรับน้องๆ นักเรียนมัธยมปลาย หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ต้องการสะสมรายวิชาเพื่อนำมาเทียบโอนในการเข้าศึกษาต่อทำให้จำนวนวิชาเรียนลดลง ส่งผลให้เมื่อเข้ามาศึกษาต่อจะสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น