หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เเขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 3 (Admission 1) ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
เเขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 3 (Admission 1) ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

admin cpg
2021-05-20 12:00:27


เเขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 3 (Admission 1) ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) (หลักสูตร 3 ปีครึ่ง) เปิดรับสมัคร 2 ห้องเรียน คือ ห้องเรียนกรุงเทพฯ จำนวน 40 ที่นั่ง เเละวิทยาเขตนครปฐม จำนวน 40 ที่นั่ง สามารถเลือกสมัครเรียนได้ตามพื้นที่ที่สะดวก

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเเละสมัครได้ที่

https://admission.ssru.ac.th/isqy01