หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

admin cpg
2021-05-20 12:09:46

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมาแล้ว จบสาขาไหนมาก็เรียนได้ และเรียนเพียง 2 ปีครึ่ง ก็สำเร็จการศึกษา เริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้่นไป โดยสแกน QR CODE เข้ากลุ่มเพื่อสมัคร และรับสมัครนักศึกษาภาคปกติรอบที่ 3 (Admission 1)  เริ่มรับสมัคร วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564 ดูรายละเอียดและการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  https://student.mytcas.com/th
(รอบที่ 4 Direct Admission) 1-10 มิถุนายน 2564 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/