หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศธร สงวนทรง พี่อาร์ตที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี (สิงห์ 1)
ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศธร สงวนทรง พี่อาร์ตที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี (สิงห์ 1)

admin cpg
2021-05-20 12:16:11

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศธร สงวนทรง พี่อาร์ตที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี (สิงห์ 1)มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา (สิงห์ 9)สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 admission 1 ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564 ทาง https://student.mytcas.com/th