หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว จุฑารัตน์ นาคกุลบุตร พี่ โบว์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงห์ 3)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว จุฑารัตน์ นาคกุลบุตร พี่ โบว์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงห์ 3)

admin cpg
2021-05-20 12:22:37

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว จุฑารัตน์ นาคกุลบุตร พี่ โบว์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงห์ 3) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา (สิงห์ 9)สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 admission 1 ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564 ทาง https://student.mytcas.com/th