หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งกำหนดการสอบและอบรม ICT ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
แจ้งกำหนดการสอบและอบรม ICT ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

admin cpg
2021-05-20 12:55:45

แจ้งกำหนดการสอบและอบรม ICT ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 นักศึกษาสามารถดูวิธีการสมัครสอบ /อบรม และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่

https://ictonline.ssru.ac.th