หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ความสามารถและความสำเร็จของพี่ๆยังได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แอดมินขอแนะนำพี่ตุ้ม นายนัฐพล นุ่มโพธิ์ ปัจจุบัน ประกอบอาชีพในตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลตำบลบางพลับ
ความสามารถและความสำเร็จของพี่ๆยังได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แอดมินขอแนะนำพี่ตุ้ม นายนัฐพล นุ่มโพธิ์ ปัจจุบัน ประกอบอาชีพในตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลตำบลบางพลับ

admin cpg
2021-05-20 13:07:56

ความสามารถและความสำเร็จของพี่ๆยังได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แอดมินขอแนะนำพี่ตุ้ม นายนัฐพล นุ่มโพธิ์ ปัจจุบัน ประกอบอาชีพในตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อให้น้องๆมั่นใจในการเข้ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สาขาวิชานิติศาสตร์

 #ภูมิใจที่เรียนนิติศาสตร์สวนสุนันทา