หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาที่รายงานตัวรอบที่ 1 Portfolio และยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัวสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผ่าน reg.ssru.ac.th
นักศึกษาที่รายงานตัวรอบที่ 1 Portfolio และยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัวสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผ่าน reg.ssru.ac.th

admin cpg
2021-05-20 13:21:15

นักศึกษาที่รายงานตัวรอบที่ 1 Portfolio และยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัวสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผ่าน reg.ssru.ac.th