หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดประชุมคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำประกันคุณภาพ อบรมอาจารย์ใหม่
จัดประชุมคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำประกันคุณภาพ อบรมอาจารย์ใหม่

admin cpg
2021-05-20 13:26:01

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.15 - 17.30 น. สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำประกันคุณภาพ อบรมอาจารย์ใหม่ และมอบหมายภาระงานในสาขาฯ แก่คณาจารย์