หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายออนไลน์ รายวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โดย ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
บรรยายออนไลน์ รายวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โดย ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี

admin cpg
2021-05-20 13:44:46

บรรยายออนไลน์ รายวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โดย ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี