หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564

admin cpg
2021-05-20 13:51:26


รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th เด็กๆ คนไหน พลาดจากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

 รอบ 1 Portfolio

รอบ 2 Quota

รอบ 3 admission

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th