หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564

admin cpg
2021-08-16 17:35:22


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพื่อขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 20% และค่าแท็บเล็ต (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

การลงทะเบียน : ลงทะเบียนผ่านบัญชี Gmail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น


เอกสารแนบการลงทะเบียน (ไฟล์ PDF, JPEG, PNG)

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 

   - หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

   - หน้าบัญชีบัญชีธนาคารที่รับการโอนเงิน


บัญชีที่รับโอนเงินต้องเป็นบัญชีชื่อของนักศึกษาเท่านั้น โดยเลือก 1 บัญชี จาก 2 รายการดังนี้

    1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาใดก็ได้ (ไม่จำเป็นต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนใหม่)

    2. หรือธนาคารอื่นๆ ให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น 

   (ขอให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564)

ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียน https://forms.gle/yW8hB4t5AsPmkbY48  

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 สิงหาคม 2564 เท่านั้น หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์


กรณีหลักฐานการชำระเงินสูญหาย : ให้นักศึกษาติดต่อกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1029, 0 2160 1031, 0 2160 1114 หรือเพจ Facebook : กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ. : รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง

กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชี  : จะประกาศให้ทราบอีกครั้งทาง Facebook Fan page ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา)

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government