หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ แขนงการเมืองและการปกครอง ร่วมประชุมonline เพื่อร่วมกันหาแนวทางการสอน การช่วยเหลือนักศึกษา และจัดสรรทุนการศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19
อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ แขนงการเมืองและการปกครอง ร่วมประชุมonline เพื่อร่วมกันหาแนวทางการสอน การช่วยเหลือนักศึกษา และจัดสรรทุนการศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19

admin cpg
2021-08-05 16:31:12อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ แขนงการเมืองและการปกครอง ร่วมประชุม online เพื่อร่วมกันหาแนวทางการสอน การช่วยเหลือนักศึกษา  และจัดสรรทุนการศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19 

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601571-73