หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คุณวัชรารัศมิ์ สุนทรพนาเวศ อดีตรองนางสาวไทย ที่มาสร้างแรงบันดาลใจ เป็นวิทยากรในวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจ ในหัวข้อเรื่อง “ เพิ่มพลังชีวิตเพื่อฝ่าวิกฤตเรื่องร้ายๆ”ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ชั้นปีที่ 4
คุณวัชรารัศมิ์ สุนทรพนาเวศ อดีตรองนางสาวไทย ที่มาสร้างแรงบันดาลใจ เป็นวิทยากรในวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจ ในหัวข้อเรื่อง “ เพิ่มพลังชีวิตเพื่อฝ่าวิกฤตเรื่องร้ายๆ”ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ชั้นปีที่ 4

admin cpg
2021-08-05 13:56:13


คุณวัชรารัศมิ์ สุนทรพนาเวศ  อดีตรองนางสาวไทย ที่มาสร้างแรงบันดาลใจ  เป็นวิทยากรในวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจ ในหัวข้อเรื่อง “ เพิ่มพลังชีวิตเพื่อฝ่าวิกฤตเรื่องร้ายๆ”ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ชั้นปีที่ 4


ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา)

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government