หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รักษาราชการแทนรองคณีบดีฝ่ายบริหาร เข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รักษาราชการแทนรองคณีบดีฝ่ายบริหาร เข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

admin cpg
2021-08-05 16:33:09


              วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผศ.(พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รักษาราชการแทนรองคณีบดีฝ่ายบริหาร เข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาลัยฯหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบออนไลน์


-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601571-73