หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครองจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ
วิทยาลัยการเมืองและการปกครองจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ

admin cpg
2021-08-05 16:34:03


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการเมืองและการปกครองจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601571-73